КАТЕГОРИИ
Автоматизация автомобили Апаратура битова техника Гума,пластмаса Диетолози Дървен материал Електроника заведения Здравеопазване изкуство и култура Инсталации и техника информационни технологии Машини и съоръжения Машини,мотокари,електрокари мебели и обзавеждане метали и металообработване Недвижими имоти облекло и обувки образование общини Производство Психотерапия и психологическа консултация селско стопанство Специализирани дейности Стелажи строителство Суровини и материали транспорт туризъм търговия услуги финанси Фондации хранителна промишленост
Адвокатска кантора Цветкова и партньори
за нас
ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ е на българския правен пазар от повече от 20 години и е многостранно развиваща се фирма, която акцентира върху корпоративни въпроси, както и недвижими имоти, интелектуална собственост, процесуално представителство, несъстоятелност, международна търговия и регулаторни въпроси.
корпоративно и търговско право
Aдвокатско дружество “Цветкова и партньори” предлага на своите български и чуждестранни клиенти задълбочени и разностранни юридически консултации в областта на корпоративното и търговско право.
Експертният ни екип съдейства за постигането на най-добрите правни резултати, подсигуряващи стопанската дейност на нашите клиенти.
Екипът ни от юридически специалисти подпомага намирането на оптималната правна форма за реализацията на стопанските намерения, провежда консултации по всички видове търговски договори, като има предвид спецификите на конкретния бизнес и данъчното законодателство в областта.

Aдвокатско дружество “Цветкова и партньори”осъществява следните правни услуги в областта на корпоративното и търговско право:
- Избор на най - подходяща правна форма в зависимост от конкретната дейност на клиента.
- Учредяване и регистрация на дружества (частни, публични, капиталови, персонални), клонове, представителни офиси.
- Учредяване и регистрация на юридически лица с нестопанска цел.
- Изготвяне и консултации относно учредителни договори, споразумения между акционери/съдружници, договори за управление, правила за вътрешен ред и др.
- Структуриране на капитала и дяловите участия, промени в капитала, капитализиране на парични вноски, апорт на недвижими имоти, движими вещи и вземания, прехвърляне на търговски предприятия и части от тях.
- Консултации относно дружествените управленски структури, надзорни и управителни съвети, правата, задълженията и отговорностите на членовете на изпълнителни и надзорни съвети, независими директори, конфликт на интереси и др.
- Предоставяне на допълнителни правни услуги на търговски дружества при подготвянето на дневния ред на дружествени събрания, протоколи, резолюции и др.
- Снабдяване с предвидените в законодателството разрешения, лицензи и данъчни регистрации.
- Консултиране във връзка със Закона за мерките срещу изпиране на пари.
- Предварителна оценка на законността на дружествените проекти или решения съобразно нормативната база, регулираща картелите, нарушения при доминиращата позиция на пазара, предварителна консултация за вероятни нарушения от конкурентни или търговски партньори.
- Ликвидация.
- Несъстоятелност.
- Джойнт венчър и стратегически алианси.
- Изготвяне и обсъждане на всякакъв вид търговски договори (както на етап предварителни преговори, така и на етап реализация и приключване).
- Представителство на клиенти в делови сделки, преговори.
- Международна търговия (продажба на стоки, представителство, дистрибуция и франчайзинг).

Сливания & Придобивания
ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ е една от водещите фирми в Бългрия в областта на сливанията и придобиванията (M&A).
Адвокатите на ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ имат опит в M&A сделки от всякакъв мащаб и степен на сложност, като са представлявали изключително разнообразни групи клиенти.
Нашият екип по Сливания & Придобивания предоставя консултации по всички аспекти на сделките, от данъци и финанси, през заетост, околна среда, както и други нормативни въпроси.
В допълнение, ние редовно консултираме относно корпоративни преструктурирания, съвместни предприятия, възможни схеми за структуриране на акции за стимулиране на служителите, трансгранични придобивания и чуждестранни инвестиционни сделки. Предлагаме следните услуги:
- Структуриране на сливания, придобивания, бизнес сдружения и други стопански комбинации;
- Правен анализ (дю дилиджънс);
- Консултации относно нормативните изисквания и получване на необходимите разрешителни и пълномощия;
- Водене на преговори и изготвяне на документите по сделката;
- Контрол и съответствие на сливането;
- Консултански услуги след осъществено сливане/придобиване.
процесуално право и арбитраж
Ние разбираме, че клиентите ни се нуждаят от бързо, ефективно и отзивчиво местно правно консултиране.
Нашият екип от специалисти са добре запознати с търговския и гражданския съдебен процес, както и с юридическото посредничество, което е от първа необходимост при възникването на съдебни спорове.
Наши клиенти са финансови институции, чуждестранни корпорации, държавни органи, физически лица, инвеститори, многостранни институции, организации с нестопанска цел, частни компании и публични корпорации.
Клиентите ни се бръщат към нас относно спорове, които обхващат целия спектър на съдебния процес, където ние сме компетентни.
Нашите правни услуги в сферата на процесуалното представителство и арбитраж са на изключително ниво, благодарение на дългогодишната практика и предаван опит на адвокатите, сформиращи екипа на дружеството.
Нашите специалисти са едни от най – добрите в страната, като през годините сме натрупали процесуален опит в практически всички сфери на правото.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ЦВЕТКОВА И ПАРТНЬОРИ” предлага на своите клиенти следните услуги в областта на съдебния процес и арбитраж:
- Процесуално представителство и защита в съдебни спорове пред всички съдебни инстанции и арбитраж;
- Консултации относно признаването и изпълнението на чуждестранни решения и присъди в България и обратното;
- Правно представителство на клиенти пред вътрешни и международни арбитражни съдилища.
- Изработване на арбитражно споразумение, избор на арбитражни правила, изпълнение на арбитражно решение;
- Оценка на възможните правни рискове от образуването на евентуално съдебно производство по конкретен правен спор;
- Съдействие за извънсъдебно уреждане на правни спорове; алтернативно разрешаване на спорове – съдействаме на клиентите за извънсъдебно уреждане на спорове в случаи, в които съдебен процес може да бъде избегнат, което води до бързо и ефективно уреждане на спора без прибягване до съдебните институции;
- Процесуално представителство и съдействие в хода на изпълнителния процес за събиране на присъдени вземания.
всички практики
- Корпоративно и Търговско право
- Процесуално право и арбитраж
- Вещно право и Строителство
- Трудово право
- Интелектуална и индустриална собственост
- Ликвидация и Несъстоятелност
- Частен клиент
- Банково и Финансово право
- Конкурентно право
- Европейско право
- Обществени поръчки
- Концесии
- Публично-правни партньорства и Приватизация
- Бизнес престъпления и измами
контакти
Адрес: гр. София, Бул. "Васил Левски" 41, ет.2, п.к.1142
тел: 02 981 40 50 / 02 981 84 52
e-mail: [email protected]

Уеб страница/и
http://www.tzp.bg